Porokylän Leipomo on Vastuullinen Työnantaja -kampanjan jäsen

Porokylän Leipomo on Vastuullinen Työnantaja -kampanjan jäsen. Sitoudumme seuraamaan ja kehittämään työnantajavastuun kuutta keskeistä teemaa:  

 

 1. Syrjimättömyys 
 1. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi 
 1. Esihenkilötyöhön panostaminen 
 1. Työn merkitys ja työssä kehittyminen 
 1. Tehtävän mukainen palkkaus 
 1. Hyvä hakijakokemus 

 

Lue lisää Vastuullinen Työnantaja -tutkimustuloksistamme täällä: /wp-content/uploads/2022/06/Porokylan-Leipomo-Organisaatiokohtainen-raportti_Vastuullinen-tyonantaja-2022-tiivistelma-.pdf 

 

Pyrimme aktiivisesti kohti parempaa ja vastuullisempaa työnantajuutta. Tärkeimpiä toimenpiteitä vuonna 2022 ovat: 

 

 1. Vastuullisuusohjelman tekeminen yhteistyössä henkilöstön kanssa 
 1. Jatkamme esihenkilöiden valmentamista ihmisten johtamisessa 
 1. Luomme tilaisuuksia henkilöstölle hahmottaa omaa rooliaan strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa. 
 1. Kehitämme elämyksellistä rekrytointiprosessia, joka jättää kaikille hakijoille hyvän maun.  
 1. Tartumme isoimpiin jaksamista haittaaviin tekijöihin ja tarjoamme elämysleipureille työkaluja tasapainon saavuttamiseen.