Porokylän Leipomo sai investointitukea toiminnan laajentamiseen Lieksassa

 

Kerantie Lieksa Porokylän Leipomo

Kuvan on ottanut Jarno Artika kiinteistöltä rakennusurakan alussa toukokuussa 2022.

 

Porokylän Leipomon kolmannen leipomoyksikön tuotanto on alkanut 5.6.2023. Sen mahdollisti Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta saatu EU-rahoitus. Euroopan unioni rahoitti osan tehdasinvestoinnista, yhteensä 1 556 274 €. Kyseessä on merkittävä investointi- ja kehittämishanke uuteen tuotantotilaan, kalustoon, tuotantokoneisiin ja -laitteisiin sekä niiden asennuksiin Lieksassa. Kokonaisinvestointi oli reilut 6,2 miljoonaa euroa ja se toteutetaan ajalla 03/2022-03/2024.

Investointihankkeessa oli käytännössä kyse leipomon toiminnan laajentamisesta Lieksassa uudenlaisten tuotteiden valmistuksessa sekä nykyisten tuotteiden tuotantokapasiteetin ja tuotannon tehokkuuden kasvattamisesta. Hankkeessa toteutettiin tarvittavat rakennusmuutokset sekä kone- ja laitehankinnat. Työ on vielä osittain kesken, sillä yksikkö otetaan käyttöön asteittain. Lieksan Kiinteistöt vastasi osasta kiinteistön muutostöitä, jotta tila saatiin elintarviketuotantoon soveltuvaksi.

ELY EU-rahoituksen mukainen viestintäkyltti Kerantiestä