Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 18.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Porokylän Leipomo Oy
Kyrönrannankatu 2, 75500 Nurmes
Puh: 013- 316 940
Y-tunnus: 0837053-2
email: etunimi.sukunimi@porokylanleipomo.fi
www.porokylanleipomo.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Marika Pulkkinen
puh: 050-355 6569
marika.pulkkinen(at)porokylanleipomo.fi

3. Rekisterin nimi

Porokylän Leipomon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen tai asiakaspalautteen käsittelemiseen. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan luovuttamat tiedot kuten etu- ja sukunimi, postiosoite, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Laskutusasiakkaalla asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakasrekisteröinnin yhteydessä tai asiakkaan jättäessä asiakaspalautetta (kotisivujen, puhelimen tai asiakaskäynnin yhteydessä). Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Porokylän Leipomo ei luovuta asiakasrekisterin sisältöä ulkopuolisille tahoille, eikä EU-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tiedon korjaaminen

Omia tietoja voi pyytää korjattavaksi ottamalla yhteyttä Porokylän Leipomoon.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.